thảo luận

Chống khủng bố trở thành chủ đề nóng ở IPU 132

Sau khi đề xuất của Bỉ và Australia về đối phó với nhóm khủng bố Boko Haram được thông qua với số phiếu cao nhất để trở thành chủ đề khẩn cấp của chương trình nghị sự IPU 132, ngày 30/3, Đại hội đồng IPU 132 đã thảo luận và nhấn mạnh rằng, phải chống khủng bố trên tất cả các mặt trận.

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Sáng 6/5/2015, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.