thành tựu khoa học

Sáng tỏ vụ án từ giám định kỹ thuật hình sự

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến làm, sử dụng tài liệu giả tiếp tục tăng, có diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2019, Phòng Giám định tài liệu, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã tiếp nhận và tiến hành giám định trên một nghìn vụ với hàng trăm nghìn yêu cầu.

Thành lập Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao Hòa Lạc

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc đã chính thức ra mắt, trực thuộc Công ty Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.