thành tự nổi bật

Những thành tựu nổi bật của BHXH Việt Nam sau 25 năm xây dựng, trưởng thành

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và Nhà nước, tiếp bước cuộc hành trình 1/4 thế kỷ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặng góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu cao cả về an sinh xã hội, về BHXH, BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. BHXH Việt Nam đã làm tốt vai trò là cầu nối quan trọng để chính sách BHXH, BHYT BH thất nghiệp của Đảng và Nhà nước đến với người lao động và nhân dân.