thanh tra giá điện

Thanh tra giá điện: Không phát hiện bất thường, hoá đơn tăng do dân dùng nhiều điện!

Trong các ngày từ 8 đến 10-5, ba đoàn công tác liên ngành được thành lập theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện tại các Tổng công ty điện lực và các doanh nghiệp ở ba miền Bắc, Trung, Nam.