thanh tra đất đai

Thanh tra đất đai, môi trường tại Kiên Giang

Chiều 2-4, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đến UBND tỉnh Kiên Giang để công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản và môi trường tại địa phương này. Đoàn làm việc 70 ngày và Trưởng đoàn là ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng nghiệp vụ 4 (Cục III, Thanh tra Chính phủ).