thanh tra chuyên nghành

Thanh tra phát hiện hơn 5,6 nghìn tỷ đồng vi phạm1

6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 3.399 cuộc thanh tra hành chính và 85.036 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 391.108 tổ chức, cá nhân. 

Hoàn thiện chức năng thanh tra chuyên ngành của BHXH Việt Nam, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Định hướng hoàn thiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hiện nay đang là một vấn đề được dư luận quan tâm. Trước đó, từ khi cơ quan BHXH đã được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) đóng BHXH, BHTN, BHYT đã góp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo báo cáo bước đầu của BHXH Việt Nam, qua thanh tra chuyên ngành tại 20.202 đơn vị sử dụng lao động, xử phạt nhiều đơn vị vi phạm…