thanh tra ATTP

Lập 6 đoàn thanh tra về an toàn thực phẩm

Ngày 15-3, BCĐ liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Trung ương đã công bố kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì ATTP 2017” từ 15-4 đến 15-5 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.

Thanh tra an toàn thực phẩm cần phải thực tế hơn

Sáng 10-3, Bộ Y tế đã tổng kết thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) cấp quận, cấp phường ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.