thành phố leicester

Anh tái phong tỏa một thành phố vì số ca COVID-19 tăng đột biến

Leicester đã trở thành thành phố đầu tiên tại Anh tái áp đặt lệnh phong tỏa vì COVID-19, sau khi chứng kiến số ca lây nhiễm mới tăng đột biến tại khu vực này.