thành phần nội các

Quốc hội Campuchia khóa VI bầu các chức danh chủ chốt

Sáng 6-9, tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Campuchia khóa VI đã bầu các chức danh chủ chốt và thông qua thành phần nội các.