thanh niên treo cổ

Bác phát hiện cháu ruột treo cổ trong vườn nhà

Ra cho lợn ăn, ông bác phát hiện cháu mình treo cố tử vong sau vườn nhà.