thành lập quận

Nhiều huyện của Hà Nội muốn thành quận

UBND huyện Hoài Đức đang phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội xây dựng dự thảo Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.