thanh

Xử lý tài chính hơn 38.000 tỷ đồng qua hơn 75,6 nghìn cuộc thanh, kiểm tra

Năm 2015, Thanh tra Bộ Tài chính và thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 75.627 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế 1.227.180 hồ sơ; công tác điều tra chống buôn lậu đã chủ trì bắt giữ 18.133 vụ.