thăng trầm lịch sử

Bộ Tư pháp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Ngành Tư pháp qua 70 năm thăng trầm lịch sử đã bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn của đất nước, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và ban hành, thi hành những chính sách pháp luật quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh dân tộc, đảm bảo quyền công dân, quyền con người.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, cơ hội mới, hướng đến tầm cao mới

Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta, hơn thế nữa ta lại xuất siêu; về đầu tư thì các doanh nghiệp Hoa Kỳ đứng hàng thứ 6 – thứ 7 với tổng số vốn khoảng 10 tỷ USD.