thắng lợi toàn diện

Dấu ấn năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Tổng kết năm 2019 với những thắng lợi toàn diện về các tiêu chí sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), trong đó là 6 tiêu chí nổi bật được điểm lại dưới đây

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10

Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.