thăm và làm việc tại Trung Quốc

Đồng chí Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Trung Quốc

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Trương Hòa Bình đã dẫn đầu đoàn đại biểu tòa án nhân dân tối cao Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 25-3-2016.