thăm quê Bác

282 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ về thăm quê Bác

Ngày 12/6, 282 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hàng triệu thiếu nhi tiêu biểu cả nước đã về thăm quê Bác tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.