thảm họa tàu Titanic

Tận mắt thấy hình ảnh xác tàu Titanic ở độ sâu 4.000m dưới biển

Boong dạo mát ở khoang hạng nhất trên con tàu TitanicẢnh 4:  Ảnh 5: