thám hiểm Mặt Trăng

Phi hành gia sẽ phải ép cân xuống dưới 70kg để lên Mặt Trăng

Do yêu cầu của chuyến bay trên tàu vũ trụ Orel của Nga, các phi hành gia sẽ không được phép bay lên thám hiểm Mặt Trăng nếu cân nặng vượt quá 70kg.