tham gia cách mạng

Chưa được công nhận thương binh vì vướng thông tư

Theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP thì người bị thương lập bản khai cá nhân kèm theo giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thương, tức là phải có giấy ra viện mà điều này rất khó với các trường hợp tham gia chiến đấu tại địa phương vì làm gì có giấy ra viện.

Hào hùng một thời tuổi trẻ ở 'R'

Tròn 50 năm phong trào “Năm xung phong” cũng là tròn 50 năm ngày Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam (còn gọi là R) ra đời và trưởng thành (26/3/1965 – 26/3/2015). Gặp lại nhau trong Lễ kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong” và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng ngày 25/3 tại TP Hồ Chí Minh, cán bộ đoàn viên thanh niên thuở ấy như nghe năm tháng tuổi trẻ ùa về…