thả cá chép

Hà Nội ngập rác ngày ông Táo về trời

Thả cá chép theo phong tục trong ngày ông Táo về trời tuy nhiên nhiều người dân cũng đồng thời xả rác ra môi trường.

Người dân Thủ đô thả cá vàng sớm tiễn ông Táo về trời

Hôm nay, nhiều người dân quanh bắt đầu thả cá chép sớm, đặc biệt quanh khu vực như hồ Tây, hồ Gươm, Công viên Nghĩa Đô để “tiễn” ông Công, ông Táo về trời.