tệ nạn xã hội

Tập huấn phòng, chống tội phạm cho 12 tỉnh miền Trung -Tây Nguyên

Ngày 12-4-2017, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã tổ chức tập huấn chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020.