tế bào thần kinh

Những điều thú vị về trí nhớ

Trí nhớ kết nối chúng ta với quá khứ, giúp định hướng trong hiện tại, hướng tới tương lai. Nhưng chúng ta biết gì về trí nhớ? Có cách nào để cải thiện nó? Nó phụ thuộc vào điều gì?

5 đột phá siêu trí thông minh

Với sự kết hợp của sinh học và công nghệ, những nghiên cứu gần đây đã mang lại tiến triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, từ y học về thần kinh đến tính toán.