tàu hàng Tuấn Dũng 25

Tàu không thuyền trưởng chở 3.500 tấn khoáng sản không nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 9 người, không có thuyền trưởng, không có máy trưởng và đang chở theo hơn 3.500 tấn Ilmenite đi từ cảng Bình Thuận đến cảng Diêm Điền, tỉnh Thái Bình.