tàu đánh bắt xa bờ

Mở rộng các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính mở rộng các đối tượng không chịu thuế GTGT.

“Phủ sóng” rộng giám sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh

Theo quy định của Uỷ ban Châu Âu (EC) thì các tàu đánh bắt xa bờ đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình, nhằm minh bạch và chống đánh bắt bất hợp pháp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũng yêu cầu xử phạt các chủ tàu, thuyền trưởng không bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ khi đi khai thác hải sản trên các vùng biển. Đây là một trong những nỗ lực để nhanh chóng xoá thẻ vàng của EC.