tập thơ

Độ cao cho đường thơ dài cất cánh

Đọc tập thơ “Máy bay đang bay và những bài thơ khác” của Nguyễn Hoa NXB Nhà văn 2015

Cảm nhận tình yêu chân thành trong ‘Chúng mình có thể bắt đầu không?’

Trong tập thơ mới nhất “Chúng mình có thể bắt đầu không?”, người đọc không bắt gặp những kiểu chơi chữ (cố tình) cầu kỳ mà chỉ là những câu thơ về một tình yêu chân thành nhưng không hề sáo rỗng.

Nhà thơ Lê Minh Quốc ra mắt tập thơ “Chào thế giới bây giờ con đã đến”

“Chào thế giới bây giờ con đã đến” là tập nhật ký bằng thơ được Lê Minh Quốc sáng tác trong những ngày hạnh phúc làm cha ở tuổi xế chiều. Đây là tập thơ xúc động nhưng cũng rất hồn nhiên dành cho thiếu nhi lẫn những người đang làm cha, làm mẹ.