tập huấn nghiệp vụ PCCC

800 BVDP, dân phòng tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC

Ngày 27/4, tại Trường Đại học Thủy Lợi, UBND quận Đống Đa, Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 800 bảo vệ dân phố, dân phòng trên địa bàn quận.