tập huấn điều lệnh CAND

Khai mạc lớp tập huấn điều lệnh, bắn súng quân dụng, võ thuật trong CAND năm 2018

Ngày 8-10, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc lớp Tập huấn điều lệnh, bắn súng quân dụng, võ thuật cho lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chuyên trách trong CAND năm 2018 khu vực phía Bắc.


Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND tập huấn điều lệnh, võ thuật

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND về thực hiện công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2017, Cục Công tác chính trị đã xây dựng kế hoạch tập huấn điều lệnh, huấn luyện võ thuật CAND và rèn luyện thể lực năm 2017 cho CBCS các đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an như V28, H48, C66….

Tập huấn điều lệnh CAND với các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy

Sáng 12/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức lễ khai mạc tập huấn điều lệnh và bắn súng quân dụng trong Công an nhân nhân (CAND) đợt I, năm 2015 khu vực phía Nam.