tập huấn BHXH

Tập huấn về công tác đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam

Sáng 28-5, tại TP Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã  tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại của ngành. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.