tặng vịt giống

Công an Quảng Bình tặng hàng ngàn con vịt giống cho các gia đình khó khăn

Thời gian vừa qua, nhằm giúp các hộ gia đình giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, Công an tỉnh Quảng Bình đã trao tặng nhiều hộ gia đình khó khăn hàng ngàn con vịt biển giống. Món quà thiết thực này hy vọng sẽ đem lại những thay đổi trong cuộc sống của người dân trên địa bàn.