tăng trưởng xanh

Học cách tăng trưởng xanh từ Nhật Bản

UBND tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hôm 8-11đã đồng tổ chức buổi “Hội thảo Tổng kết về Phổ biến và Thúc đẩy Tăng trưởng Xanh” tại thành phố Hạ Long. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA mang tên “Thúc đẩy Tăng trưởng Xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.

Hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững"

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KH&ĐT tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững: Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp”.

Việt Nam cần 30 tỷ USD để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội thảo Kết quả rà soát khung thể chế và pháp lý về kế hoạch và đầu tư, năng lượng, công nghiệp và môi trường theo hướng tăng trưởng xanh.