tăng trưởng kinh tế

Sẽ dỡ bỏ trần lãi suất huy động 6 tháng

Sẽ dỡ bỏ trần lãi suất huy động 6 tháng là chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại họp phiên thường kỳ của Hội đồng quý III-2016

WTO ca ngợi thành tựu xóa đói giảm nghèo của Việt Nam

Ông Roberto Azevedo nhấn mạnh thành tựu của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo là một minh chứng vô cùng quan trọng, cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa thương mại và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò của thương mại đối với tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

Nợ công tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm

Báo cáo về sử dụng vốn vay và quản lý nợ công do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo Quốc hội cho biết: Tuy chỉ tiêu về dư nợ công, nợ Chính phủ và dư nợ nước ngoài của quốc gia hiện được đảm bảo trong phạm vi giới hạn cho phép, nhưng nợ công đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm qua.