tặng sữa bệnh nhi

Trao tặng hàng trăm thùng sữa cho trẻ em và bệnh nhi nghèo

Gần 200 thùng sữa TH-True Milk đã được phòng Công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng trao tặng cho các trẻ em và bệnh nhi nghèo. Số sữa này do Công ty Cổ phần chuỗi thực phẩm TH tài trợ.