tăng nguy cơ mắc bệnh

Ô nhiễm làm tăng nguy cơ mắc bệnh

Ô nhiễm không khí môi trường và tại hộ gia đình đứng hàng thức 3 trong số các yếu tố gây gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam, sau nguy cơ do chế độ ăn uống và thuốc lá.