tặng lịch bloc 2016

Tặng hơn 3.000 cuốn lịch bloc cho các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo

Chiều 10-12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ trao tặng lịch bloc 2016 cho các đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo.