tặng hoa ban giám hiệu

Đại học Phòng cháy chữa cháy khai giảng năm học mới

Ngày 15-9, tại Hà Nội, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.