tăng cường hiệu lực hiệu quả

Quốc hội yêu cầu kéo giảm từ 5-7% tội phạm xâm hại trẻ em

Chiều 19-6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em với 92,13% ĐBQH biểu quyết tán thành.