tần suất bay

Đề xuất khai thác lại các đường bay nội địa sau ngày 22/4

Theo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tăng khai thác các đường bay nội địa giai đoạn từ ngày 23/4 đến ngày 30/4.