tân gia

Đến tân gia cướp luôn điện thoại

Khi đến đám tân gia, hai đối tượng phát hiện một người phụ nữ đang đi ra nghe điện thoại và có đeo giỏ xách nên cả hai bàn bạc sẽ cướp.