tạm ứng kinh phí

Tạm ứng 3 tỷ đồng gỡ vướng cho công trình nghìn tỷ

UBND huyện Tây Hòa đã phê duyệt 16 phương án bồi thường đất đai, hoa màu và đã chi trả gần 53,81 tỷ đồng trong tổng số tiền 80 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,27%.