tạm nhập - tái xuất lốp ôtô

Đề nghị tạm dừng tạm nhập - tái xuất lốp ôtô đã sử dụng

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Bộ Công thương xem xét đưa mặt hàng lốp ôtô đã sử dụng vào danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập - tái xuất.