tạm hoãn xuất cảnh

Nhiều điểm mới trong dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Chiều 17-4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVHQ) thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.


Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực trong năm 2020 quy định các trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh...

Người mắc dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm cần tạm hoãn xuất cảnh

Đó là một nội dung quy định trong dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được thảo luận tại Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN), sáng nay, 6-5.