tấm gương thầm lặng

TP HCM tuyên dương 138 tấm gương thầm lặng mà cao cả

138 tấm gương có những việc làm xuất phát từ tinh thần tự nguyện, tự giác, không toan tính vụ lợi, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời