tạm dừng sản xuất

Cấp bách khoanh vùng, dập dịch tại khu vực có 77.000 lao động

Hiện Khu CNC và các KCN của Đà Nẵng có hơn 77.000 lao động đang làm việc, ngay khi có những ca nhiễm SARS-CoV-2, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã yêu cầu các doanh nghiệp nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khoanh vùng để bảo đảm an toàn cho người lao động…