tạm dừng

Tạm dừng tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 4/9 đến 4/11/2015 để bảo dưỡng định kỳ

Từ 4/9 đến hết 4/11/2015 tạm dừng tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ để bảo dưỡng định kỳ.