tạm đình chỉ công tác Trưởng ga

Vụ 2 đoàn tàu tông nhau ở Quảng Nam: Đình chỉ công tác Trưởng ga Núi Thành

Thời gian tạm đình chỉ công tác ông Minh được thực hiện cho đến khi có kết luận của hội đồng phân tích, xử lý của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.