tài xế lái taxi

Tài xế taxi hất Trung uý CSGT lên nắp capô ra trình diện

Cơ quan chức năng xác định danh tính tài xế lái taxi hất tung Trung uý CSGT lên nắp capô tại Hà Nội.