tài xế cứu người

Chiếc xe tải cứu xe khách mất phanh có gói bảo hiểm 1,8 tỷ đồng4

Chiếc xe tải BKS 49C - 098.51 do tài xế Phan Văn Bắc điều khiển tham gia Bảo hiểm vật chất xe với hạn mức bảo hiểm là 1,8 tỷ đồng.