tài xế Việt

Vạch kẻ đường màu vàng, màu trắng - tài xế Việt cần nhớ

Vạch liền màu vàng để phân chia làn ngược chiều trên đường có tốc độ cao hơn 60 km/h còn vạch màu trắng sử dụng cho đường chạy dưới 60 km/h.