tải trọng xe

840 tỷ đồng quy hoạch trạm kiểm soát tải trọng xe tới năm 2020

Kinh phí đầu tư xây dựng các trạm kiểm tra tải trọng xe trên hệ thống đường bộ dự kiến khoảng 840 tỷ đồng được thực hiện thành 2 giai đoạn.

Kiểm soát tải trọng xe ở Hải Dương: Chỉ còn 2% vi phạm

Hải Dương là địa phương triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo công tác kiểm soát tải trọng xe (KSTTX). Do đó, số lượng xe quá tải giảm, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của nhiều lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải có chuyển biến rõ rệt.


Xây thêm trạm cân xe tại tỉnh Hòa Bình

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản cho phép Sở GTVT tỉnh Hòa Bình được cải tạo, mở rộng một số đoạn trên QL6, QL12 để phục vụ công tác kiểm soát tải trọng xe.