tài sản sinh viên

Tài sản của sinh viên ở khu cách ly sẽ được quản lý ra sao?

Nhiều sinh viên đã gửi thông tin đến Ban Quản lý Ký túc xá Mỹ Đình phản ánh, thắc mắc, đặt câu hỏi về các nội dung liên quan, trong đó các em đều đồng tình, ủng hộ, chia sẻ với chủ trương này của thành phố, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều băn khoăn, lo lắng..